hệ sinh thái

Các Dịch vụ của Hệ sinh thái và Sự đa dạng sinh học

Hệ sinh thái cung cấp vô vàn lợi ích cho nhân loại, từ thực phẩm, nước sạch, bảo vệ đất đai khỏi lũ lụt đến cung cấp các di sản văn hóa, cảnh đẹp, … Tuy nhiên, phần nhiều trong những lợi ích này mà ta gọi là Các dịch của hệ sinh thái đang nằm trong mối đe dọa nghiêm trọng từ áp lực khai thác của con người.

Sự suy thoái thoái môi trường sống, khai thác quá mức, xâm lấn của các loài ngoại lai, ô nhiễm và biến đổi khí hậu đều ảnh hưởng hệ sinh thái trên toàn cầu (Pereira, Navarro & Martins, 2012; Barnosky và cộng sự, 2011). Ước tính 60% hệ sinh thái trên thế giới đang bị suy thoái hoặc sử dụng không bền vững; 75% trữ lượng cá bị khai thác quá mức hoặc cạn kiệt đáng kể và 13 triệu ha rừng nhiệt đới bị chặt phá mỗi năm (MA, 2005; UN FAO, 2011). Sự mất đa dạng sinh học đang diễn ra trong một tốc độ khiến chúng ta có thể phải đối mặt với tình trạng tuyệt chủng hàng loạt nếu xu hướng vẫn còn tiếp tục (Barnosky et al., 2011).

Các nhà quản lý, những người có vai trò ra quyết định cần nắm các thông tin rõ ràng về cách đa dạng sinh học làm nền tảng cho các dịch này của hệ sinh thái, năng lực của hệ sinh thái cung cấp cho cho con người và những áp lực đang làm suy giảm năng lực này.

Infographic mối liên quan của hệ sinh thái đến sự đa dạng sinh học
Infographic mối liên quan của hệ sinh thái đến sự đa dạng sinh học

Suy giảm đa dạng sinh học không chỉ thể hiện những mất mát không thể phục hồi trên hành tinh chúng ta mà còn đe dọa đến các hệ thống thiết yếu cho cuộc sống của loài người mà thiên nhiên đang cung cấp từ thực phẩm chúng ta ăn đến không khí chúng ta thở (Díaz et al., 2006; Cardinale et al., 2012; Hooper và cộng sự, 2012).

Đọc thêm báo cáo chi tiết: https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/ecosystem_services_biodiversity_IR11_en.pdf
Nguồn: European Commission

Related Articles

Những bài học từ thiên nhiên – Hướng dẫn về nông nghiệp sinh thái vùng nhiệt đới

Tôi có hai mục đích khi định viết cuốn sách này. Một là viết một cuốn sách đơn giản để giải thích các ý cơ bản về thiên nhiên nhằm giúp cho mọi người hiểu thế nào là nông nghiệp theo quan điểm của tự nhiên. Hai là chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong thực hành nông nghiệp sinh thái ở vùng nhiệt đới.

Quản lý dịch bệnh & cỏ dại

Sự bùng phát của dịch bệnh và côn trùng gây hại ngày nay đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong nông nghiệp. Mặc dù nông dân đã sử dụng thuốc hóa học để khống chế sâu bệnh, vấn đề vẫn chưa được giải quyết, thậm chí đi vào vòng luẩn quẩn. Tại sao lại xảy ra tình trạng này ?

Thiên nhiên và Nông nghiệp

Nếu chúng ta suy nghĩ một cách nghiêm túc về nông nghiệp – những vấn đề và sự cải tiến của nó, chúng ta phải học hỏi từ thiên nhiên. Tại sao vậy? Bởi thiên nhiên là lý tưởng. Trong việc sản xuất sinh khối, duy trì độ màu mỡ, bảo vệ đất, khống chế dịch bệnh, sử dụng năng lượng đầu vào – thiên nhiên cho chúng ta hệ thống hiệu quả nhất. Vậy chúng ta có thể tìm thiên nhiên thực sự ở đâu?

Responses