avocado Bơ

Bộ giáo trình Nghề Trồng Cây Bơ

Giáo trình đào tạo nghề “Trồng cây Bơ” là bộ giáo trình mô đun được biên soạn đã tích hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề, đã cập nhật những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất Bơ tại các địa phương trong cả nước và trên thế giới. Do vậy, giáo trình này là một tài liệu hết sức quan trọng và cần thiết đối với những người đã, đang và sẽ trồng Bơ. Bộ giáo trình được biên soạn bởi Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Bộ giáo trình Nghề trồng bơ bao gồm 5 quyển, là tài liệu nghiên cứu và học tập của học viên học nghề “Trồng cây Bơ”, cũng là cơ sở cho các giáo viên soạn bài giảng để giảng dạy. Các thông tin trong bộ giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế và tổ chức giảng dạy các mô đun một cách hợp lý.

Xây dựng kế hoạch trồng cây Bơ

Mô đun Xây dựng kế hoạch trồng cây Bơ là mô đun cơ sở, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành. Nội dung mô đun trình bày về đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh, giá trị, các chế độ canh tác, lập kế hoạch trồng, dự tính sản lượng, dự tính vật tư, nhân lực, vốn, hiệu quả kinh tế. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập trắc nghiệm và bài tập thực hành cho từng bài học để học viên tự rèn luyện và kiểm tra năng lực của mình sau mỗi bài học. Trong mô đun, chúng tôi có trình bày phần hướng dẫn giảng dạy, phương pháp đánh giá và các tiêu chí đánh giá để giáo viên tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập. 

Tải về Xây dựng kế hoạch trồng cây Bơ

Sản xuất cây Bơ giống

Mô đun Sản xuất cây bơ giống là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành cho người sản xuất cây bơ giống. Nội dung mô đun trình bày về: chọn giống và hạt giống, xây dựng vườn ươm cây giống, chuẩn bị cây thực sinh, ghép cây, xây dựng vườn nhân chồi, chăm sóc cây sau ghép và xuất vườn. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về sản xuất cây bơ giống và lựa chọn cây giống để trồng phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng trồng bơ.

Tải về Sản xuất cây Bơ giống

Chuẩn bị trồng và trồng mới 

Mô đun Chuẩn bị trồng và trồng mới là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành. Nội dung mô đun trình bày các công việc chọn đất, làm đất, thiết kế vườn trồng, đào hố, bón lót, trồng và chăm sóc sau trồng. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập trắc nghiệm và bài tập thực hành cho từng bài học để học viên tự rèn luyện và kiểm tra năng lực của mình sau mỗi bài học. Trong mô đun, chúng tôi có trình bày phần hướng dẫn giảng dạy, phương pháp đánh giá và các tiêu chí đánh giá để giáo viên tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập. 

Tải về Chuẩn bị trồng và trồng mới 

Chăm sóc cây Bơ

Mô đun Chăm sóc cây Bơ là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành cho người chăm sóc cây Bơ. Nội dung mô đun trình bày về: Trồng dặm, làm cỏ, xới đất và vun gốc, tủ gốc, tưới nước và tiêu nước, bón phân, tỉa cành tạo tán và phòng trừ sâu bệnh hại cây Bơ. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập, bài thực hành cho từng bài dạy và bài thực hành khi kết thúc mô đun. Học xong mô đun này, học viên có được những kiến thức cơ bản về chăm sóc cây Bơ.

Tải về Chăm sóc cây Bơ

Thu hái, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm

Mô đun Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm là mô đun chuyên môn nghề, mang tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành. Nội dung mô đun trình bày các công việc xác định thời điểm thu hái, thu hái, phân loại, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời mô đun cũng trình bày hệ thống các bài tập trắc nghiệm và bài tập thực hành cho từng bài học để học viên tự rèn luyện và kiểm tra năng lực của mình sau mỗi bài học. Trong mô đun, chúng tôi có trình bày phần hướng dẫn giảng dạy, phương pháp đánh giá và các tiêu chí đánh giá để giáo viên tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập. 

Tải về: Thu hái, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm

Ảnh: Unsplash

Related Articles

Những bài học từ thiên nhiên – Hướng dẫn về nông nghiệp sinh thái vùng nhiệt đới

Tôi có hai mục đích khi định viết cuốn sách này. Một là viết một cuốn sách đơn giản để giải thích các ý cơ bản về thiên nhiên nhằm giúp cho mọi người hiểu thế nào là nông nghiệp theo quan điểm của tự nhiên. Hai là chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong thực hành nông nghiệp sinh thái ở vùng nhiệt đới.

Responses